Паломничество в Святую Землю. Слайд-шоу.

Афиша слайд-шоу

Подворието на Московския и на цяла Русия Патриарх в София

ви кани в Голямата зала

на Руския културно-информационен център (София, ул. „Шипка”№34)

на 18 юни 2013 г. от 18,30 ч.

На слайд- шоу с фотографии от поклонническото пътуване на миряни от Патриаршеското Подворие в Светата Земя през април 2013 г.

Ще видите фотографии на християнски светини от Йерусалим, Храма на Гроба Господен, манастирите в Юдейската пустиня, Горненския манастир и Подворието на Руската Духовна мисия в Светата Земя, манастира „Св. Екатерина” на Синай, ще „посетите” Витлеем, Хеврон, Йерихон, Яфа, Назарет, Лида, Витания, Канна Галилейска, Капернаум, бреговете на река Йордан и Генисаретското (Галилейско) езеро, планината на Блаженствата и планината Тавор.