Помощ за храма

Скъпи братя и сестри!

Започна набирането на средства за реставрацията и благоустройството на храма „Свети Николай Чудотворец” – Подворие на Патриарха на Москва и цяла Русия в София. Сърдечно благодарим на всички, които помогнаха и помагат на нашия храм!

Подробна информация за банковите сметки

В лева:

Получател: РУСКА ЦЪРКВА „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” (Compound Russian Orthodox Church in Sofia. RUSKA TCERKVA SVETY NICOLAI CHUDOTVORETC)

Адрес: Република България, гр. София, бул. „Цар Освободител” №3 Address: Bulgaria, Sofia, Boulevard «Tzar Osvoboditel», № 3

Сметка в „Банка ДСК”: Разплащателна сметка: BG 89 STSA 93000019909096

БИК STSABGSF

Булстат : 131027861                                                                           

Адрес на банката: гр. София, ул. „Московска” № 19                          

Bank address: Sofia,19, Moskovska Str.

В графата „Основание  за внасяне” следва да се напише: „Помощ за реставрацията и ремонта на храм „Св. Николай”.

За превод на валута:

  • В ЕВРО EUR:

    Bank Acc./IBAN/ BG 28 STSA 93000019909127

    SWIFT STSABGSF

    Beneficiary’s Bank: BANKA DSK

    VAT No: 13 1027861

  • в долари :

Сметка в „БАНКА ДСК”:           

Разплащателна сметка: BG85STSA93000019992976

БИК STSABGSF

Булстат  131027861