На Светейшия Български Патриарх Неофит бе присвоено званието „Почетен член” на Санкт-Петербургската православна духовна академия

DSC_01751