Състоя се юбилейна българо-руска научна конференция „България – Русия. 135 години от установяването на дипломатически отношения: минало, настояще и бъдеще”

135-LET-SO-DNYA-USTANOVLENIYA-DIPLOMATICHESKIH-OTNOSHENIY

На 7-8 юли 2014 г. в София се състоя юбилейна българо-руска научна конференция на тема: „България – Русия. 135 години след установяването на дипломатически отношения: минало, настояще и бъдеще”. Организатори на конференцията са: Фондация „Славяни” (България) и Форум „България – Русия”. В работата на конференцията от българска страна взеха участие: Федерацията за дружба с народите на Русия и ОНД, Дипломатическият институт към МВнР, Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Българското дипломатическо дружество, Институтът за исторически изследвания към БАН. От руска страна: Фондацията за подкрепа на публичната дипломация „А.М. Горчаков” при Министерството на външните работи на Руската федерация, Федералната агенция „РОССОТРУДНИЧЕСТВО” и Руският културно-информационен център в София, Дипломатическата академия при Министерство на външните работи на Руската федерация, МГИМО при Министерството на външните работи на Руската федерация, Институтът по славянознание при РАН, Подворието на Московския и на цяла Русия Патриарх. Работата на конференцията беше отразена от медийните партньори: Българска телеграфна агенция (БТА), Българска национална телевизия (БНТ), Българско национално радио (БНР), списанията „Международные отношения”, „Международная жизнь”, „Тема”, вестниците „Русия днес-Россия сегодня”, „Земя”, „Преса”, Стандарт” и други издания.

Особено внимание беше отделено на проблемите в развитието на политическия и културен диалог между Русия и България, на състоянието и перспективите на техните съвременни икономически отношения. Между участниците в конференцията от българска и руска страна се открояваха известни специалисти и експерти по посочените проблеми, представители на държавни, обществени и научни организации. Конференцията имаше интердисциплинарен характер: в нея взеха участие историци, икономисти, философи, политолози, лингвисти, етнолози, специалисти по международно право, педагози, културолози, изкуствоведи, журналисти.

Изслушани бяха над 50 доклада и съобщения. На приноса на Православната църква в установяването, запазването и развитието на българо-руските отношения беше посветен докладът на кандидата на историческите науки – доцент Татяна Бондар, енориаш на Патриаршеското Подворие: „ПРИНОСЪТ НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ НАРОДИ” /даден е в съкратен вариант на руски език/.