Патриаршему Подворью были переданы книги для детей и молодёжи

Фондация „Приятели за България” дари на Подворието на Патриарха на Москва и на цяла Русия в София книгите „Моята първа Библия в картинки“,Библия за деца (учебно помогало по религия за начален курс), „Живот след смъртта“ и Библия за възрастни.

Книгите се издават с изричното благословение на Светия Синод на Българската православна църква. Изданията са одобрени и от Министерството на образованието, младежта и науката в България като учебни помагала по предмета религия, който се изучава в страната като свободно избираем и задължително избираем в училищата.

Предоставените книги на храма ще бъдат подарени на децата от неделното училище, младежката група, миряни, новоприели Светото кръщение и миряни, които се катехизират.

Изданията бяха предоставени от професор Дечко Свиленов, който вече от близо 20 години работи за каузата да се разпространява  богословска литература за православните вярващите в страната. Самите издания се отпечатват изцяло с дарителски средства и се разпространяват напълно безплатно.

Проф. Дечко Свиленов е завършил Софийската духовна семинария през 1961 година, а след това медицина. В продължение на 36 години е работил в Българската академия на науките в областта на експерименталната патология и паразитология. Проф. Свиленов е университетски преподавател и автор на поредица книги за широк кръг читатели по въпроси, свързани със здравето и различни аспекти от съвременния начин на живот, но издържани в духа и нормите на православния мироглед.