В день Торжества Православия Предстоятели Поместных Православных Церквей совершили Литургию в кафедральном Георгиевском соборе на Фанаре

41

На 9 март 2014 г., на първата неделя от Великия пост – Тържество на Православието, Предстоятелите на Поместните Православни Църкви, които се събраха в Истанбул за решаване на въпросите по свикването и провеждането на Всеправославния Събор, отслужиха Божествена литургия в катедралния събор „Св. вмкч. Георги Победоносец” в резиденцията на Константинополския Патриарх, намираща се в кв. Фенер, Истанбул.

Служението на утренята, която прехожда Литургията, оглави Светейшият Сръбски Патриарх  Ириней.

Божествената Литургия отслужиха: Негово Светейшество Константинополският Патриарх Вартоломей, Негово Блаженство Теодор ІІ – Папа и Патриарх на  Александрия и на цяла Африка, Негово Блаженство Теофил ІІІ – Патриарх на Светия град Йерусалим и на цяла Палестина, Негово Светейшество Кирил – Московски Патриарх и на цяла Русия, Негово Светейшество и Блаженство Католикос-Патриарх на цяла Грузия Илия ІІ, Негово Светейшество Ириней – Сръбски Патриарх, Негово Блаженство Румънският Патриарх Даниил, Негово Светейшество Българският Патриарх Неофит, Негово Блаженство Архиепископът на Нова Юстинияна и на целия Кипър Хризостом ІІ, Негово Блаженство Атинският Архиепископ  и на цяла Елада Йероним, Негово Блаженство Анастасий – Архиепископ Тирански и на цяла Албания, Негово Блаженство Сава – Митрополит Варшавски  и на цяла Полша.

В храма се молиха йерарсите на Поместните Православни Църкви, свещенослужители, множество вярващи. Между молещите се по време на богослужението бяха: Българският цар Симеон ІІ, Извънредният и Пълномощен Посланик на Руската Федерация в Турската Република А.Г. Карлов, както и представители на руския дипломатически корпус.

По време на богослужението звучаха молитвословия на гръцки, църковнославянски, грузински, сръбски, арабски, румънски, албански езици.

След като завърши четенето  на Евангелието, от катедрата беше прочетено посланието на събранието на Предстоятелите на Православните Църкви.

Решенията на състоялото се от 6 до 9 март 2014 година събрание и неговото послание бяха подписани от Светейшия Константинополски Патриарх Вартоломей, Блаженнейшия Папа и Алекснадрийски Патриарх  и на цяла Африка Теодор ІІ, Блаженнейшия Патриарх на Светия Град  Йерусалим и на цяла Палестина Теофил ІІІ, Светейшия Московски Патриарх и на цяла Русия Кирил, Светейшия и Блаженнейший Католикос-Патриарх на цяла Грузия  Илия ІІ, Светейшия Сръбски  Патриарх Ириней, Блаженнейшия Румънски Патриарх Даниил, Светейшия Български Патриарх Неофит, Блаженнейшия Архиепископ  на Нова Юстинияна и на целия Кипър Хризостом ІІ, Блаженнейшия Атински Архиепископ и на цяла Елада  Йероним, Блаженнейшия архиепископ Тирански  и на цяла Албания Анастасий, Блаженеейшия Митрополит Варшавски и на цяла Полша Сава.

Участниците в събранието приеха решения по редица въпроси, свързани с предстоящото свикване на Светия и Велик Събор на Православната Църква.

Беше утвърден принципът на консенсус при вземането на решения както по време на Събора, така и на различни етапи от неговата подготовка.

Всеправославният Събор ще бъде председателстван от Вселенския Патриарх, а събратята Предстоятели на Православните автокефални Църкви ще седят от дясната и от лявата му страна. Всяка автокефална Църква  на Събора  ще бъде представяна от Предстоятел и не повече от 24 архиерея, а Църквите, чийто брой архиереи е по-малък от 24, – от Предстоятелите и всички архиереи. Всяка автокефална църква има право на един глас.

Участниците в събранието на Предстоятелите и представителите на Поместните Православни Църкви приеха решение за създаване на специална Междуправославна Комисия в състав от по един архиерей и един съветник от всяка автокефална Църква. Комисията ще започне своята работа през септември 2014 година и ще завърши  преди Светата Пасха 2015 година. Нейните задачи обхващат  преглеждане на редица подготвени в хода на предсъборния процес документи, както и редактиране, където е необходимо, на текстове на вече приети документи, отнасящи се до темите по дневния ред на Светия и Велик Събор, както и „Календарен въпрос”, „Пречки при брак”, „Значение на поста и неговото спазване днес”.

В първата половина на 2015 година е решено да се свика Предсъборно Всеправославно Съвещание  с цел заедно с всички други преразгледани документи да се приеме документът „Автономия в Православната Църква и ред за нейното провъзгласяване”, чийто проект е съставен от Междуправославната Подготвителна Комисия през декември 2009 година.

Още две теми, които бяха обсъждани по време на подготвителния етап, – „Автокефалията в Православната Църква и ред за нейното провъзгласяване” и „Диптиси” – подлежат на по-нататъшно обсъждане в рамките на Подготвителната Комисия. С случай на постигане на консенсус по отношение на тези две теми, те също ще бъдат подложени на разглеждане от Всеправославното предсъборно съвещание 2015 година, а след това – и от Всеправославния Събор.

Светият и Велик Събор на Православната Църква ще бъде свикан от Вселенския Патриарх в Константинопол (Истанбул) през 2016 г., ако не бъде възпрепятстван от непредвидени обстоятелства.

Освен това, съгласно резултатите от събранието Предстоятелите на Православните Поместни  Църкви внесоха решение за изменение на географските граници на основаните в Северна и Южна Америка епископски събрания: в Канада следва да бъде учредено отделно събрание, а другите страни, близо до Съединените американски щати, ще бъдат включени в събранието на Южна Америка. По този начин, на континента ще действат три епископски събрания: на Канада, на Съединените американски щати и на Латинска Америка.

След Божествената Литургия в катедралния събор „Св.вмчк.Георги Победоносец” в кв. Фенер (Истанбул), беше извършена лития  за всички починали Предстоятели и за всички, които са се подвизавали за  Святото Православие.

Служба за комуникация на ОВЦС/Патриархия.ru