Рождественское поздравление настоятеля Патриаршего Подворья

Твоето рождество, Христе Боже наш,
озари света със светлината на познанието.

(Тропар на Рождество Христово).

Светлината на разума, като се яви наония, които седяха в страна и сянкасмъртнаат. 4:16), изпълни със себе си вертепа на долното битие. Днес се сбъднаха писанията на древните пророци и очакванията на праведниците, които от векове очакват пришествието на Богочовека. Въплътеният Бог се роди на земята и съзря земната светлина с човешки очи, за да се открие на човешките сърца светлината на Божията Истина.

Тъмна и тиха е Витлеемската нощ, но в скромния вертеп на Мария и Йосиф ярко свети светлина. Въплътеното Слово осветява пътя на влъхвите, идващи от Изток за среща с Месията. То осветява мисълта на простите овчари, правейки ги първи вестители на Неговото пришествие и научавайки ги на думите на дивната Ангелска песен, звучаща днес във всяко сърце: Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! (Лк. 2:14)

Въплътявайки се от Светия Дух и Дева Мария, Синът Божий, Цар на света и Спасител на нашите души, премина известните само на Него дълбочини на човешкото битие и днес се роди на земята, превръщайки неизвестната пещера в града на Цар Давид в нов ковчег на спасението. Праведниците ще се покланят на своя Цар, ще Му донесат дарове и тихо ще кимат, радвайки се с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете(Рим. 8. 19-21).

И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца (Йоан 1:14). То се яви в плът, за да донесе спасение на целия човешки род и да осветли живота на всеки от нас. Затваряйки Себе си в скръбна плът, Всемогъщият и Всеблаг Бог се открива за човешкото сърце, за да се открие то на Него и да се приобщи към светлата победоносна песен, изпълваща днес целия свят: Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение.“(Лк. 2:14)

Родилият се за нас Богомладенец донесе със Себе си доброжелателство и мир. Тези небесни дарове днес щедро се поднасят на всички нас, смекчавайки ожесточението на нашите сърца, вразумявайки и обгрижвайки нашите младенчестващи в Христа души от опасностите, смекчавайки нашите мъки и изцелявайки раните, утешавайки ни и съединявайки ни с благи мисли и постъпки, наставлявайки ни в упование на Бога и учейки ни на молитва.

Радостта и мирът изпълват днес храма на нашия живот, и за да се съхрани Божият мир, ние винаги трябва да следваме думите на светия апостол Павел: Във всичко чрез молитва и моление с благодарностоткривайте пред Бога своите просби, и Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Иисуса ил. 4:6-7).

Поспешим же сегодня все вместе, дорогие мои, вслед за Святыми Ангелами и мудрыми пастухами, чтобы приобщиться Тайне нашего спасения и чтобы проповедать пришествие в мир Воплощенного Слова Божия. Простим от всего сердца друг другу обиды, примиримся с ближними и дальними, принесём нашему Царю дары терпения, смирения и любви.

Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пей на Господа, цяла земьо, и с веселие възпейте, люде, защото Се прослави!(Канон на Рождество Христово. Ирмос на 1-ва песен).

Настоятел на Патриаршеското Подворие

Представител на СвятейшияМосковски Патриархи на цяла Русия

при Българския Патриаршески Престол