Продолжается реставрация фресковой живописи Патриаршего Подворья


Успешно завърши реставрацията на стенописите на пандантивите и прилежащите площи, в момента тече следващия етап. Фотографиите показват моменти от работата по стенописите в наоса и източната (олтарна) и западна конхи. Представените детайли са от сцени Етимасия, Убрус, Дейсис, Бог Саваот, Христос „в слава”, орнаменти. Вижда се състоянието преди реставрация, етапи на почистване на замърсявания, както и зони с почистени стенописи, на които предстои да бъдат нанесени ретуши за да се възстановят разрушени участъци.