Продолжается работа по реставрации фресковой живописи на Патриаршем Подворье


Продължава работата по реставрацията на стенописите в купола, барабана и прилежащото конусовидно разширение. Стенописите са почистени (фиг. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9). В купола те са укрепени, стабилизирана е връзката между мазилката и градежа с инжектиране на укрепващи материали (фиг. 4); отстранени са предишни намеси, които са променили оригиналния колорит; нанесени са реставрационни китове и се изпълняват ретуши в зоните с разрушения (фиг. 6, 7, 8). Извършва се укрепване в зоните под купола, отстранени са стари реставрационни мазилки с неподходяща фактура и се полагат нови реставрационни мазилки в тези зони. Отстраняват се потъмнели ретуши от по-стари реставрации (фиг. 1). Повече от половината работа предвидена по този етап е завършена.
Снимки: Стефан Белишки