Обява за беседа с професора от Православния Свето-Тихоновски хуманитарен университет А. Кострюков

Кострюков А.А.

Скъпи братя и сестри!

В неделя, 3 август т.г., след завършване на Божествената литургия в трапезарията на Подворието ще се проведе беседа с професора от Православния Свето-Тихоновски хуманитарен университет, кандидата на богословските науки – А. Кострюков на тема: „Архиепископ Серафим (Соболев) – служение в България”.