Настоятель Патриаршего Подворья выступил на закрытии международной конференции

На 1 март, настоятелят на Патриаршеското подворие архимандрит Филип (Василцев) изнесе реч на закриването на международната конференция по повод на 135-та годишнина от Руско-турската Освободителна война (1877-1878) на тема: „135 години по-късно: БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ-ЕВРАЗИЯ”. Конференцията бе организирана от Форум „България-Русия“, Института за исторически изследвания (БАН) и евразийски център VIA EVRASIA към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В конференцията взеха участие член-кореспондент Иван Илчев, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Андрей Пантев, председател на Националния комитет за честване на 135-ата годишнина от Освобождаването на България и възстановяването на българската държавност, Н. пр. Ю.Н. Исаков, посланик на Руската федерация в Република България, д-р Светлана Шаренкова, председател на Форум „България-Русия“, академик Георги Марков, председател на Българската част на Комисията на историците от България и Русия, проф. д.и.н. Константин Никифоров, директор на Института по славяноведение към РАН, проф. д.и.н. Илия Тодев, директор на Института за исторически изследвания към БАН.

В своята реч, адресирана към участниците на конференцията, отец Филип, говори за възможните планове през тази година Патриаршеското подворие в София, заедно с Института по славянознание към РАН и Института за исторически изследвания към БАН, и Форум „България-Русия“ за провеждане на конференция „Балкански четения”, посветена на широк спектър от въпроси, свързани с духовния живот на славянските държави, и по-специално на неотложните проблеми на съвременния живот на Руската и Българската православни църкви.