Началось преподавание предмета „Основы православной культуры“ в школе при Российском посольстве


В понеделник, 16 септември, настоятелят на Патриаршеското Подворие архимандрит Филип (Василцев) проведе в четвърти клас на общообразователното училище към Руското посолство в София първия час по новия предмет „Основи на православната култура”.

През 2013 г. учениците от четвърти клас на Посолското училище в София, а също и техните родители единодушно изразиха желание за изучаване на предмета „Основи на православната култура”.

Преподаването на предмета „Основи на православната култура” ще провежда от свещениците на Патриаршеското Подворие в София.

Справка:

Основи на православната култура (ОПК) – е учебен предмет, включен от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация в училищната програма (в 4-ти клас на общообразователното училище) като федерален образователен елемент в рамките на учебната дисциплина „Основи на духовно-нравствената култура на народите на Русия” отначало експериментално в 19 области на Русия – от 1 април 2010 г., после от третата четвърт на 2010-2011 учебна година – в Ярославска област и република Марий Ел, а от 1 септември 2012 г. – във всички области на Русия. Предметът има за цел да запознае учениците с историята, културата и основополагащите ценности на православното християнство. Предметът е представен от Министерството на образованието като светски; преподаването се провежда от светски педагози. Учениците или техните родители (или законни представители) имат право по свое желание да изберат предмета „Основи на православната култура” като един от модулите на образователния предмет „Основи на духовно-нравствената култура на народите на Русия”. Обучението се провежда по предложение на Министерството на образованието и науката на Русия по единен за всички училища учебник „Основи на православната култура” написан от дякон Андрей В. Кураев. От 2008-2009 учебна година се провежда Всеросийска олимпиада по „Основи на православната култура”.