Комментарии службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата


Във връзка с появилите се в последно време публикации в пресата, представителят на Отдела за външни църковни връзки направи коментар пред кореспондента на Интерфакс, в който, между другото, каза:
„Отец Филип замина от България в рамките на съгласувана с компетентните български държавни органи процедура, необходима за получаване на нова виза, даваща на представителя на Руската църква в България възможност за продължаване на служението в тази страна”, – са съобщили на кореспондента на «Интерфакс-Религия» в понеделник в службата за комуникации на Отдела за външни църковни връзки (ОВЦС) на Московската Патриаршия.
По думите на събеседника на агенцията, опитите да се предаде „на това рутинно събитие политическа окраска произлизат очевидно от лица, незаинтересовани за добрите и братски отношения между Руската и Българската православни църкви”.
В ОВЦС са отбелязали, че по силата на действащите правила на голямата част от представителите на поместните Православни църкви в Москва също се налага периодично да напускат Русия за получаване на нови визи. Върху църковните представители не се разпростират нормите, действащи по отношение на светските дипломати и позволяващи им безпрепятствено да пребивават в акредитираната страна до края на срока на командировката.
В църковно-дипломатическото ведомство на Руската православна църква също така са подчертали, че „ръководството на Българската църква високо оценява дейността на архимандрит Филип и се стреми да му оказва цялото необходимо съдействие”.