Беседа А. Кострюкова

Скъпи братя и сестри!

В събота, 1 декември т.г., от 12.00 ч. в конферентната зала на „Дома на Москва” преподавателят от Свято-Тихоновския хуманитарен университет, кандидат на богословските науки А. Костюков ще изнесе беседа на тема: „Архиепископ Серафим (Соболев) – защитник на църковните традиции”.