АНДРИС ЛИЕПА, КОТОРОГО НЕ СМУЩАЮТ «МЕРСЕДЕСЫ»


Андрис Лиепа и неговата сестра Илзе през 70-те годинини бяха наричани „златна младеж”. Към Бога всеки от тях вървеше по свой път, както и болшинството в онези години, – през пионерското детство и комсомолската младост. Днес братът е в Патриаршеския съвет по култура, а сестрата е сред попечителите на Благотворителната фондация „Св. Василий Велики”.

С Андрис Лиепа разговаря след неделната литургия в Ню-Йорк Татьяна Весьолкина.

(Виж пълния текст на интервюто на руски език)