120-летие освящения русского храма на Шипке отметили в городе Казанлыке

13

Този материал е наличен само на следните езици: Русский.