Фотолетопис на Патриаршеското Подворие за 2013 година

12

Фотолетописът състави Янина Алексеева.