Фотолетопис на Патриаршеското Подворие за 2014 година

252

Фотолетописът състави Янина Алексеева.