Фотолетопис на Патриаршеското Подворие за 2011-2012 година

61

Фотолетописът състави Янина Алексеева.