Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с председателем Парламента Болгарии

4

Този материал е наличен само на следните езици: Русский.