Постановление на Събора на епископите на Украинската православна църква от 13 ноември 2018 година

Постановление Собора епископов УПЦ 2018-11-13

Събора на епископите на Украинската православна църква, който се състоя в Успенската Киево-Печерска лавра на 13 ноември 2018 година, след изслушване на посланието на Блаженейшия Киевски и на цяла Украйна митрополит Онуфрий, относно предизвикателствата, възникнали неотдавна пред Украинската православна църква, реши:

 1. Украинската православна църква, която се явява канонична и призната от Поместните православни църкви, извършвайки своето служение на Бога и народа на Украйна, принципно поддържа независимостта и териториалната цялост на Украйна. Украинската православна църква присъства във всички региони на Украйна и обединява както подчинените, така и неподчинените на украинските власти територии, преживявайки заедно със своя народ всички негови радости и страдания.
 2. Украинската православна църква има всички права, независимост и самостоятелност, които сега са необходими за плодотворното служение на Бога и на народа на Украйна.
 3. Украинската православна църква винаги последователно се е застъпвала за преодоляването на разкола, за възстановяване на църковното единство, т.е – за единна Църква. Възстановяването на единството на Украинското Православие обаче, не означава превръщане на Църквата в елемент на политика или пропаганда, доколкото това противоречи на природата на Църквата. Убедени сме, че преодоляването на църковното разделение трябва да бъде без вмешателството на държавните, политически и други външни сили.
 4. Съборът на епископите се противопоставя на всеки опит да се промени названието на Украинската православна църква, за което вече се споменава от първите държавни лица, както и на други проявления на дискриминация към вярващите в Украинската православна църква, на законодателно равнище. В случаи на приемане на съответните законопроекти на Върховната рада на Украйна, Украинската православна църква ще защитава своите права с всички законни средства, които са предвидени в „Основите на социалната концепция на Украинската православна църква”, законодателството на Украйна и Европейската Конвенция за правата на човека.
 5. Съборът на епископите на Украинската православна църква намира, че решенията на Светия Синод на Константинополската патриаршия от 11 октомври са недействителни и не пораждат каквато и да било канонично действие. В частност, решението за установяване на юрисдикция на Константинополската патриаршия на територията на Украйна, се явява следствие на спекулативно представяне на църковната история. А решенията за снемане на анатемата и другите църковни запрещения от лидерите на разкола, както и признаването за действителни на псевдохиротониите, които са извършени от тях по време на пребиваването им в разкол, се явява следствие на превратно тълкуване на православните канони. Историята на Православната църква не познава случай на преодоляване на разкола по пътя на простата легализация. Приемайки такива антиканонични решения, признаването на църковни санове на разколниците, Константинополската патриаршия според църковните правила, сама застава на пътя на разкола. В тази връзка, евхаристийното общение на Украинската православна църква с Константинополската патриаршия понастоящем е невъзможно и се прекратява.
 6. Намираме за недопустимо незаконното вмешателство на Константинополската патриаршия във вътрешните дела на друга Поместна църква и опитът да се реши Украинския църковен въпрос с участието на държавната власт и на разколниците, игнорирайки гласа на каноничната Украинска православна църква. Същевременно, със съжаление констатираме, че стотиците хиляди призиви на вярващите в нашата Църква към Патриарх Вартоломей да не се легитимира разцеплението под предлог за създаване на автокефалия, остават без внимание.
 7. Съборът на епископите отбелязва, че процесът на предоставянето на така наречения Томос на автокефалия е изкуствено наложен отвън, не отразява вътрешна църковна необходимост, няма да доведе до истинско църковно единство, а напротив, ще задълбочи разделението и ще засили конфликтите сред народа в Украйна. При такива условия участието на епископата, духовенството и миряните в Украинската православна църква в тези процеси, е невъзможно.
 8. Украинската православна църква по принцип се придържа към каноничния подход за преодоляване на църковното разделение. В основата на този подход лежи покаянието на тези, който се възвръщат от разкола. Дверите на Църквата никога не се закриват пред тези, които искат да бъдат духовно съвършени православни християни.
 9. Съборът на епископите отбелязва, че незаконните действия на Константинополската патриаршия водят до дълбока църковна криза както в Украйна, така и в световното Православие. Молим се гласът на многомилионното паство на Украинската православна църква да бъде чут, а извършените до този момент действия на Константинополската патриаршия да бъдат поправени.
 10. Съборът на епископите призовава на диалог Константинополската патриаршия с Украинската православна църква и с братското участие на всички Поместни православни църкви с цел съборното решаване на този проблем.
 11. Съборът на епископите възлага на Предстоятеля на Украинската православна църква Блаженейшия Киевски и на цяла Украйна митрополит Онуфрий, да се обърне към Предстоятелите на Поместните православни църкви по повод кризисната ситуация, наложила се в църковния живот в Украйна, в резултат на незаконосъобразното вмешателство на Константинополската патриаршия.
 12. Съборът на епископите призовава всички чеда на Украинската православна църква да усилят молитвите, да съхранят единството в себе си и верността към Едната Свята Христова Църква и да не се страхуват от възможните изпитания, помнейки думите на нашия Господ и Спасител Иисус Христос: „Дерзайте, Аз победих света” (Йн. 16:33)

13 ноември 2018 година,

Киев