Патриаршее поздравление Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту с годовщиной интронизации

ПН 3

Този материал е наличен само на следните езици: Русский.