Настоятелят на Подворието взе участие в конференцията на регионалните организациите на Федерацията на руските съотечественици в България

На 28 май, събота, се проведе конференция на регионалните организации на руските съотечественици в България, в която взеха участие ръководителите на организациите на руските съотечественици от над 40 града в България.

По покана на председателя на Координационния съвет на Федерацията „Съюз на съотечествениците“ в България Марина Дадикозян, настоятелят на Подворието взе участие в националната конференцията.

На форума бяха разгледани и обсъдени въпросите за по-нататъшната консолидация на съотечествениците в България, за реализиране от организациите на съотечествениците на решенията на V Световен конгрес на руските съотечественици, живеещи зад граница, актуални проблеми на гражданите на РФ, които живеят в България. Също така бяха обсъдени резултатите и по-нататъшната дейност на организациите на съотечествениците по отношение на запазването на връзката с историческата Родина сред младото поколение руски съотечественици и др. Конференцията прие резолюция.

Фото Российского культурно-информационного центра (РКИЦ) в Софии