Катехизаторски беседи за пристъпващите към тайнството Кръщение

Крещение

Скъпи братя и сестри!

В неделните дни, след края на Божествената литургия в трапезарията на Подворието ще се провеждат катехизаторски беседи за подготвящите се да пристъпят към тайнството Кръщение. Беседите ще се водят от духовниците.