Заупокойная лития на памятнике советским воинам, павшим в боях за освобождение Болгарии от фашистских захватчиков

4

Този материал е наличен само на следните езици: Русский.